Tillgänglighetsbeskrivning

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats Hamshop.fi. Webbplatsens adress är https://www.hamshop.fi

Denna webbplats publicerades i juni 2021.

Lagbestämmelser som gäller för webbplatsen

Denna webbplats offentliggjordes efter 23.9.2018. Webbplatsen ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet.

Stadens mål

När det gäller tillgänglighet till digitala tjänster har Helsingfors stad som mål att uppnå minst nivå AA eller bättre enligt WCAG-anvisningarna, om det är rimligt.

Fullgörandestatus

Överensstämmelsen av denna webbplats med tillgänglighetskraven har inte ännu utvärderats.

Upprättande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats 19.05.2021.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet uppdateras till att motsvara de observationer som gjorts om överensstämmelse med tillgänglighetskraven efter att en granskning genomförts.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever att webbplatsens innehåll är i tillgänglig form, kan användaren be om att få dessa uppgifter via e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret www.hel.fi/respons. Strävan är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Respons och kontaktuppgifter

Kultur- och fritidssektorn / HAM Helsingfors konstmuseum 
Ansvarig för museibutiken

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla. 

Staden främjar tillgängligheten av digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för webbplatser kontrolleras kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Observerade brister hanteras omedelbart. Vår strävan är att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning och hjälpmedelsanvändare: Staden erbjuder rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättning och hjälpmedelsanvändare. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens sidor och hos telefonrådgivningen.