Rekisteriseloste

Rekisteriseloste HAM ja Helsinki Biennaali verkkokauppa

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
13.4.2021

1. Rekisterinpitäjä

HAM Helsingin taidemuseo

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Myyntitiimin esihenkilö Iisa Johansson

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Myyntivastaava Tuula Suomela, HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8, 00100 Helsinki

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin käyttötarkoitus on HAM Helsingin taidemuseon ja Helsinki Biennaalin verkkokaupan (HAM shop) tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi. Tietoja voidaan käyttää verkkokaupan toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Tekemällä tilauksen asiakas sallii henkilötietojensa käsittelyn yllä mainittuihin tarkoituksiin. Henkilötietojen tullessa ulkopuolisesta järjestelmästä henkilötietojen käsittelemisen hyväksyminen tapahtuu verkkokauppajärjestelmän ulkopuolella.

Tilauksen maksamisen yhteydessä maksujärjestelmään välitetään asiakkaan yhteystietoja ongelmatilanteiden ja maksujen palauttamisen helpottamiseksi.

Käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 a-kohta: Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Keskeinen lainsäädäntö

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
  • Tietosuojalaki (1050/2018)

5. Rekisterin tietosisältö

Yleinen asiakasrekisteri: Asiakasnumero, etunimi, sukunimi, lähiosoite, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja suoramarkkinointilupa.
Tilausrekisteri: Yhteystiedot, tilatut tuotteet ja palvelut.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ei myöskään EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.  Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin pitäjän muihin tietojärjestelmiin, kuten kassajärjestelmä, kirjanpito ja laskutus.

7. Tietojen säilytysajat

Henkilötiedot poistetaan automaattisesti heti kun se on mahdollista, kuitenkin viimeistään kuusi (6) vuotta tilauksen jälkeen.

8. Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä tilaus- ja maksutapahtumien yhteydessä