Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin hamshop.fi -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://www.hamshop.fi

Tämä verkkosivusto on julkaistu kesäkuussa 2021.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu 23.9.2018 jälkeen. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset.

HAM Helsingin taidemuseon tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämän verkkosivuston saavutettavuuden vaatimustenmukaisuutta ei ole vielä arvioitu.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 19.05.2021.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Saavutettavuusseloste päivitetään vastaamaan saavutettavuuden vaatimustenmukaisuudesta tehtyjä havaintoja suoritetun tarkastuksen jälkeen.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla hamshop@hamhelsinki.fi. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Palaute ja yhteystiedot

HAM Helsingin taidemuseo, myyntivastaava Tuula Suomela.

HAM Helsingin taidemuseon saavutettavuus

Tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava museo. Museon tavoitteena on, että kaikkien museokävijöiden on mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Museo edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät: Museo tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille.